Славянский базар 2015 г.- отчет | Александр Морозов, Марина Парусникова